foto

Uit: gedichten van Nico Teekens


vorig gedicht | volgend gedicht | op jaar publicatie | op alfabet | intro
    

Imagine

stel je voor
de vrucht
aan de boom van kennis
van goed en kwaad
heet religie
een tweesnijdend zwaard
zo heilzaam
zo verwoestend
in de mond van mensen

© nicote


vorig gedicht | volgend gedicht | op jaar publicatie | op alfabet | intro