foto

Uit: gedichten van Nico Teekens


vorig gedicht | volgend gedicht | op jaar publicatie | op alfabet | intro
     

Zondeval

Adam en Eva
naakt vanaf het begin
lezen elkaar open en bloot
zij hebben geen geheimen voor elkaar

zij baden elke dag in de bron van hun leven
ongerept zijn zij als een pas geboren kind
de liefde woont in hun hart
de liefde die onvoorwaardelijk is
kijkt zonder onderscheid
luistert zonder oordeel
zij beslist over goed en kwaad

elke dag is nieuw totdat

in het holst van de nacht
beseft het verstand de almacht van de liefde
en wil die veiligstellen voor nu en later
vandaag moet het zijn als gister
en morgen als vandaag

de onwetende denker theoloog in spe
gevat als hij is bouwt een tempel
waar de liefde wordt verbeeld
hij schrijft verhalen en maakt wetten
onderwijst er zijn volgelingen
bestraft overtreders en iedereen die hem betwist

Adam en Eva luisteren niet meer naar zichzelf
de stem die gaat over goed en kwaad
zoeken zij nu buiten de deur
daar waar de theoloog de leiding heeft

de dagen herhaald verdrijven het eeuwige
de liefde leeft als vluchtelinge
in ballingschap

zonde


© nicote


vorig gedicht | volgend gedicht | op jaar publicatie | op alfabet | intro