foto

Uit: Gedichten van Nico Teekens


vorig gedicht | volgend gedicht | op jaar publicatie | op alfabet | intro

    

Scheppen

scheppen is scheiden
is onderscheiden en benoemen
noemen is spreken is taal
de chaos valt uiteen in namen

zie de zon de zee de lucht
de vogels in hun vlucht
de bomen en de bramen

en de taal roept haar zoon het verhaal
en ik zie het verhaal strijden met de leugen
de tegenstander van de taal

want in verhalen verandert water in wijn
loopt de waarheid over zee
en aan zijn hand loop jij mee
want je wilt voor altijd van hem zijn

kan niet zegt de leugen
want de leugen leest geen verhalen

© nicote


vorig gedicht | volgend gedicht | op jaar publicatie | op alfabet | intro