Uit: gedichten van Nico Teekens


vorig gedicht | volgend gedicht | op jaar publicatie | op alfabet | intro
    

De volken uit het OT

de volken uit het oude testament
de acteurs de figuranten
rolmodellen uit het verleden
zijn nu onder ons

mannen met donkere baarden
lopen rond in lange gewaden
hun vrouwen volgen gesluierd
gehuld in oude waarden

hun zonen zoeken hun vrouw
in het land van herkomst
als Izak deed en Jacob
en Ezau nadat hij op zijn vingers werd getikt
want zijn buurmeisje was wel mooi
maar voor een huwelijk niet geschikt

zij aanbidden de God van Abraham
zij slachten hun schapen ritueel
zij verstoten de afvallige
wie hun eer schaadt verdient de dood

het lijkt wel of die oude verhalen
door ons geadoreerd als inspiratiebron
zich voor mijn ogen herhalen

en ooit
in al die oude verhalen
gemythologiseerd of niet
zagen wij de hand van God
en nu
als wij de acteurs en figuranten
zo tastbaar en zo dichtbij
in onze straten tegenkomen
en zij in onze wijken wonen
slaat de vervreemding toe
hebben wij niets met hen gemeen
worden zij gemeden en gehaat
zij met hun rare gewoonten
hun extreme overgave
aan hun totalitaire systeem
van Gods wil in kerk en staat

© nicote


vorig gedicht | volgend gedicht | op jaar publicatie | op alfabet | intro